Cristian-Nicolae Lungu

Directorul general adjunct în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului

Născut la 24 ianuarie1973 in localitatea Slătioara, Judeţul Olt

Studii:

1991 - Liceul Teoretic "Radu Greceanu"
1997 - Facultatea de Drept - Universitatea Bucureşti;
2000 - Cursuri de perfecţionare - Asistenţă Socială - Centrul Teritorial de Formare Continuă Craiova;
2001 - Curs Postunivesitar - Managementul Administraţiei Publice;
2003 - 2005 : Curs postuniversitar - Asistenţă Socială - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Univeristatea Bucureşti;

Activitate profesională:

1998 - 2000 : Consilier Juridic - Serviciul Contencios Juridic, CJ Olt;
2000 : Consilier Juridic - Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Olt;
2000 - 2002 : Şef Serviciu - Serviciul de Asistenţă Socială şi Coordonare Consilii Locale;
2002 - 2004 : Director Executiv Adjunct - Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Olt;
2005 - prezent : Director Executiv Adjunct - DGASPC Olt.
Activitate extraprofesională:
2002 - Membru Fondator al Asociaţiei pentru Integrare Civică Euro - Atlantică, Slatina, Jud.Olt    Principalele atribuţii ale directorului general adjunct (în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului) al DGASPC Olt sunt:
• organizează, coordonează şi răspunde de întreaga activitate a DGASPC Olt în domeniul protecţiei și promovării drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței în familie;
• reprezintă DGASPC Olt în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în domeniul său de competenţă;
• coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Olt în domeniul protecţiei și promovării drepturilor copilului şi sprijină activitatea de punere în aplicare a strategiei guvernamentale şi judeţene în acest domeniu;
• coordonează şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii sociale, cu/ fără cazare, fără personalitate juridică:
• Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina ;
• Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina ;
• Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina ;
• Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina ;
• Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal ;
• Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal ;
• Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş ;
• Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ;
• Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş ;
• Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina ;
• Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal ;
• Centrul maternal ,,Adelina” Slatina;
• Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina;
• Complexul servicii Slatina;
• Complexul servicii ,,Amicii” Slatina ;
• Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia.
• Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina;
• asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului;
• elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie şi promovare a drepturilor copilului;
• răspunde de implementarea strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
• propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului pe care le prezintă spre avizare Colegiului director şi le supune aprobării Comisiei pentru protecţia copilului;
• coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii din cadrul aparatului propriu:
• Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă;
• Serviciul de evaluare complexă a copilului;
• Serviciul management de caz pentru copil;
• Asistenţii maternali profesionişti;
• prezintă periodic, conform legii, rapoarte de specialitate;
• asigură îndeplinirea standardelor minime obligatorii pentru serviciile sociale dezvoltate de DGASPC Olt în domeniul protecţiei copilului;
• analizează activitatea serviciilor din subordine și ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564