Din aceeasi categorie:
Proiect "Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din județul Olt"

În perioada 01.05.2015 - 30.04.2016 DGASPC Olt va implementa proiectul "Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie din judeţul Olt".

Proiectul a fost aprobat în cadrul Programului RO20 "Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex", în urma participării DGASPC Olt la apelul pentru propuneri de proiecte, din data de 03.02.2014, lansat de către Ministerul Justiţiei, în calitate de Operator de Program. Programul este destinat să finanţeze acţiuni referitoare la violenţa domestică, aşa cum sunt definite acestea în Legea 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Finanţarea Programului este asigurată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 şi prin bugetul de stat.

Pornind de la nevoile identificate la nivelul judeţului Olt, proiectul propune înfiinţarea unui centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie.
Proiectul se adresează în principal victimelor violenţei în familie din judeţul Olt (grup ţintă principal), membrilor familiilor confruntate cu violenţa domestică şi profesioniştilor cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea violenţei în familie (grup ţintă secundar).

Beneficiarii direcţi vor fi:
- 12 persoane victime ale violenţei în familie, care vor beneficia de servicii în cadrul centrului de primire;
- membrii familiilor confruntate cu violenţa în familie (12 persoane).
- profesioniştii cu responsabilităţi în domeniul violenţei în familie care vor beneficia de formare şi instruire în cadrul proiectului - 13 persoane din cadrul DGASPC Olt şi 120 de profesionişti din alte instituţii (poliţişti, medici, asistenţi medicali, asistenţi comunitari, mediatori, asistenţi sociali, persoane din serviciile de probaţiune etc.)

Prin înfiinţarea centrului precum şi prin derularea de activităţi de formare, informare, promovare, publicitate şi mediatizare se va urmări realizarea în cadrul proiectului, a următoarelor obiective:
1. Dezvoltarea sistemului de servicii pentru victimele violenţei în familie şi asigurarea accesului victimelor la servicii de găzduire, suport şi consiliere;
2. Creşterea gradului de informare a victimelor violenţei în familie şi membrilor familiilor acestora;
3. Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi însuşirea de atitudini non-tolerante faţă de violenţa în familie de către profesioniştii din alte instituţii;
4. Promovarea principiilor şi valorilor non-violenţei, egalităţii de gen şi de şanse, informarea şi responsabilizarea comunităţii şi sensibilizarea opiniei publice.

Valoarea costurilor proiectului este de 286.279 Euro, această sumă reprezentând 100% grant aferent proiectului. 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564