Legislaţie în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

Descarca Hotarare nr.1177 din 2.10.2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.pdf (7 KB)
Descarca Hotarare nr. 427 din 07.05.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap.pdf (15 KB)
Descarca Hotarare nr. 329 din 20 martie 2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.pdf (67 KB)
Descarca HOTARARE nr. 503 din 24.04.2003 pentru indexarea intervalelor de venituri pe baza carora se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii.pdf (5 KB)
Descarca Hotarâre nr. 197 din 09.02.2006 privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si ... .pdf (35 KB)
Descarca Hotarâre nr. 729 din 14.07.2005 privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala.pdf (14 KB)
Descarca Hotarâre nr. 1764 din 22.12.2005 privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori cu handicap grav si accentuat, precum si a indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap.pdf (6 KB)
Descarca Lege nr. 45 din 08.03.2006.pdf (5 KB)
Descarca Lege nr. 343 din 12.06.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap.pdf (22 KB)
Descarca LEGEA nr. 239 din data de 06.06.2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.pdf (5 KB)
Descarca Ordin M.S.F nr. 794 din data de 07.10.2002 cu privire la aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum.....pdf (8 KB)
Descarca Ordin MSF nr. 726 din 01.10.2002 cu privire la criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.pdf (33 KB)
Descarca Ordin nr. 79 din 19 iulie 2002 privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere în institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap, pe baza caruia se stabileste contributia.....pdf (11 KB)
Descarca Ordin nr. 363 pe 2005 pentru aprobarea Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2008......pdf (307 KB)
Descarca Ordin nr. 106 din 26.05.2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual.pdf (5 KB)
Descarca Ordin nr. 175 pe anul 2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap.pdf (56 KB)
Descarca Ordin nr. 216 din 17.02.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii de transport cu metroul si cuantumul acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap.pdf (15 KB)
Descarca Ordin nr. 245 din 14.09.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, precum si a Regulamentului de organizare......pdf (83 KB)
Descarca Ordin nr. 373 din 04.08.2003 cu privire la stabilirea documentelor justificative si a modalitatii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav.pdf (18 KB)
Descarca Ordin nr. 491 din 23.05.2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza în unitati de asistenta medico-sociale.pdf (21 KB)
Descarca Ordin nr. 649 din 25.04.2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000.pdf (5 KB)
Descarca Ordin nr. 725 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.pdf (64 KB)
Descarca Ordin nr. 4722 din 18.07.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico- gestual specific persoanelor cu deficiente de auz.....pdf (8 KB)
Descarca Ordin ANPH 205 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru centre rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap......pdf (22 KB)
Descarca Ordonanta nr.14 din 30 ianuarie 2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.pdf (26 KB)
Descarca Ordonanta nr. 51 din 25.08.2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.pdf (17 KB)
Descarca Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.pdf (464 KB)

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564