Complex servicii de tip rezidențial pentru copii"Sf. Maria" Balș

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

 

Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş
Persoană de contact: Cearapin Irina - Șef de centru
Tel.: 0762629246

 

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş”este de a asigura copiilor/tinerilor cu măsură de protecţie specială servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia, constând în:
1. cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecţie ;
2. asistenţă medicală curentă şi îngrijire personală;
3. educare;
4. dezvoltare abilităţi pentru viaţă independentă;
5. consiliere psihsocială şi suport emoţional;
6. reintegrare familială şi comunitară;
7. socializare şi activităţi culturale;
8. supraveghere;
9. recuperare/reabilitare;
10. masă, inclusiv preparare hrană caldă;
11. curăţenie;
12. alte activităţi: consiliere şi informare, orientare vocaţională şi alte activităţi administrative.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Caselor de tip familial “Sf. Maria” Balş” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş” sunt copiii/ tinerii cu dizabilităţi care provin din familii în situaţii de risc, fiind necesară separarea temporară a copilului de familie (locuinţă improprie/lipsă locuinţă, climat socio-afectiv şi educaţional viciat, dezinteres faţă de copil, alcoolism, violenţă, probleme psihice) şi, în acelaşi timp, după caz:
1. prezintă afecţiuni (dizabilităţi) care necesită îngrijire specializată sau/şi problemele cu care se confruntă familia pot pune în pericol climatul socio-afectiv din familia asistentului maternal profesionist (ex: părinţi care au tulburări de comportament cu manifestări agresive şi care nu pot conştientiza rolul unui asistent maternal profesionist);
2. sunt separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
3. a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă ;
4. au împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social „Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecţie ;
3. asistenţă medicală curentă şi îngrijire personală;
4. educare;
5. dezvoltare abilităţi pentru viaţă independentă;
6. consiliere psihsocială şi suport emoţional;
7. reintegrare familială şi comunitară;
8. socializare şi activităţi culturale;
9. supraveghere;
10. recuperare/reabilitare;
11. masă, inclusiv preparare hrană caldă;
12. curăţenie;
13. alte activităţi: consiliere şi informare, orientare vocaţională şi alte activităţi administrative.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564