Complex servicii de tip rezidențial pentru copii "Sf. Elena" Corabia

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

 

Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia
Persoană de contact: Miulescu Carmen Diana - Șef de centru
Tel.: 0773922812

 

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia”este de a asigura copiilor/tinerilor cu măsură de protecţie specială servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia, constând în:
1. cazare pe perioada prevazută în măsura de protecţie ;
2. îngrijire personală ;
3. educare ;
4. dezvoltarea abilităţii de viaţă independentă ;
5. consiliere psihosocială şi suport emoţional ;
6. supraveghere ;
7. reintegrare familială si comunitară ;
8. socializare si activitaţi culturale ;
9. masă, inclusiv preparare hrană caldă;
10. curăţenie ;
11. alte activităţi: consiliere şi informare, orientare vocaţională, menaj şi alte activităţi administrative.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Caselor de tip familial “Sf. Elena” Corabia” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia” sunt:
a) copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
b) copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;
c) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social „Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. îngrijire personală;
3. consiliere psihologică si suport emoţional ;
4. educare;
5. socializare şi petrecerea timpului liber ;
6. reintegrare familială şi comunitară;
7. dezvoltarea abilităţii de viaţă independentă;
8. supraveghere;
9. cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecţie;
10. masă, inclusiv preparare hrană caldă;
11. curăţenie;
12. alte activităţi: consiliere şi informare, orientare vocaţională, menaj şi alte activităţi dministrative.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului

 

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564