Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

 Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina
Persoană de contact: Turcitu Gabriela – Şef de centru
Tel.: 0725256330

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina”este de a asigura copiilor cu dizabilităţi, pe timpul zilei, servicii de îngrijire prin terapii adecvate de recuperare/reabilitare, educaţie şi activităţi recreative sprijinind în acelaşi timp familia/ reprezentantul legal pentru depăşirea dificultăţilor, iar pe termen lung se urmăreşte creşterea calităţii vieţii copilului cu dizabilităţi, sprijinirea menţinerii lui în familie, susţinerea integrării sociale a copilului aflat în dificultate.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina” sunt copiii cu dizabilităţi din casele de tip familial din structura DGASPC Olt, copiii cu dizabilităţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi maternali profesionişti şi copiii cu dizabilităţi din comunitate.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina”sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. terapii de reabilitare/reintegrare socială: terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie, logopedie, ludoterapie, meloterapie, terapie cognitivă, terapii de relaxare;
3. asistenţă medicală şi recuperare: asistenţă medicală, kinetoterapie, gimnastică medicală, masaj;
4. îngrijire personală: ajutor în efectuarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice (ADL);
5. educare şi formare: educare pentru integrare/reintegrare socială, educare pentru abilităţi de viaţă independentă;
6. socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber.
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564