Centrul maternal "Adelina" Slatina

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

 

Centrul maternal “Adelina” Slatina
Persoană de contact: Dobra Mari – Şef centru
Tel.: 0769 233 440

 

Scopul serviciului social 
Scopul serviciului social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”este prevenirea separării copilului de părinţii săi, prin oferirea unui serviciu de tip rezidenţial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor familiale, prin asigurarea următoarelor servicii sociale:
1. îngrijire personală;
2. educare;
3. consiliere psihosocială şi suport emoţional;
4. supraveghere;
5. reintegrare familială şi comunitară;
6. educaţie în puericultură;
7. socializare şi activităţi culturale;
8. cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecţie;
9. masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz;
10. alte activităţi, după caz: inserţie/ reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, curăţenie, menaj şi alte activităţi administrative.

Principiile care stau la baza acordării serviciului social
Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Centrului maternal „Adelina” Slatina” sunt următoarele:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p) colaborarea centrului/ unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul maternal „Adelina” Slatina” sunt cuplurile mamă-copil, precum şi gravida în ultimul trimestru de sarcină, în situaţii de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de familia sa, cum ar fi:
a. mame cu copii nou-născuţi, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, etc.);
b. mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă sau/ şi care se confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaţionale), fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;
c. gravide sau mame cu vârsta sub 18 ani;
d. mame şi copii aflaţi pe stradă sau tinere, foste copii ai străzii, cu copii;
e. cuplul mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturilor familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie şi este necesară o etapă intermediară de asistenţă complexă şi suport pentru mamă în vederea reintegrării familiale definitive a copilului;
f. mame şi copii victime ale violenţei în familie sau numai copilul victimă a violenţei în familie ori a abuzului, neglijării sau exploatării.

Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social “Centrul maternal „Adelina” Slatina” sunt următoarele:
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
2. îngrijire personală;
3. educare;
4. consiliere psihosocială şi suport emoţional;
5. supraveghere;
6. reintegrare familială şi comunitară;
7. educaţie în puericultură;
8. socializare şi activităţi culturale;
9. cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecţie;
10. masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz;
11. alte activităţi, după caz: inserţie/ reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, curăţenie, menaj şi alte activităţi administrative.;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564