Descarca MASURI DE SPRIJIN

Descarca Comunicat de presa TEAM UP Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169

Descarca anunt in cadrul proiectului Team-UP- Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169

 

Evenimente: Arhiva evenimente

Ziua Internationala a Drepturilor Copilului 2021

Copiii gândesc în afara tiparelor și văd soluții acolo unde, uneori, adulții văd doar provocări.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2021

După o viață dedicată celor din jur sau societății, au dreptul să fie respectați, admirați și să aibă parte de un trai liniștit și decent.

IMPORTANT

     În conformitate cu HG nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, accesul persoanelor în incinta instituției este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS – CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS – CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS – CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS – CoV-2.

     De asemenea, pentru asigurarea accesului cetățenilor, care nu fac dovada vaccinării, la serviciile oferite, instituția noastră a organizat un spațiu cu acces direct din exteriorul clădirii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS – CoV-2.

     Documentele necesare încadrării în grad de handicap, cererile privind opțiunea de acordare a indemnizației de însoțitor sau asistent personal potrivit legislației în vigoare se pot transmite instituției noastre prin fax, poștă, e-mail :
- pentru copii: sec_copii_ot@dgaspc-olt.ro
- pentru adulți: sec_adulti_ot@dgaspc-olt.ro
sau printr-un reprezentant al primăriei de domiciliu.

     Facem mențiunea că toate documentele necesare încadrării în grad de handicap precum și cele de acordare facilități pot fi descărcate de pe site-ul instituției noastre www.dgaspc-olt.ro la secțiunea Informații utile – Notă de acte.

     Pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav care doresc biletele pentru transportul interurban, acestea pot transmite o cerere prin poștă sau poștă electronică, iar instituția noastră va trimite persoanei solicitante aceste bilete.

     Potrivit prevederilor art.4 alin (5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, “Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

     În consecință, toate drepturile care decurg prin prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap se mențin, inclusiv dreptul la asistent personal, drept de care beneficiază copiii cu handicap grav precum și persoanele adulte cu handicap grav, în condițiile prevăzute de art. 35-44 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Vă asigurăm că și în această perioadă instituția noastră vine în sprijinul persoanelor solicitante oferind serviciile de care acestea au nevoie.

 


Echipa D.G.A.S.P.C. Olt

 

 

DESPRE NOI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT a fost infiintata, incepand cu 1 ianuarie 2005, prin Hotararea Consiliului Judetean Olt nr. 121 din 23 decembrie 2004, prin comasarea Serviciului public specializat pentru protectia copilului si a serviciului public de asistenta sociala, respectiv Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Olt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, denumită în continuare Direcția generală, este instituția publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

 

     In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege Directia generala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

a. de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judetean Olt
b. de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului Olt
c. de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie
d. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu
e. de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului Olt
f. de reprezentare a Consiliului Judetean Olt, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564