Nota de acte

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT
Documente necesare Biroul adopții

 


Documente necesare încadrare în grad de handicap pentru copil
 

Documente necesare pentru atestat Asistent maternal profesionist
 

Admitere servicii sociale adulti

 


Documente necesare pentru încadrare în grad de handicap pentru adulți și beneficii sociale oferite

 


Fisa monitorizare trimestriala primarii
 

 


Documente informații de interes public, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
 

 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564