Atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice

Atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice:

1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiei;

2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice;

3. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații nonguvernamentale și cu alții reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

4. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibilă persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

5. monitorizează cazurile de violență domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează;

6. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564