Servicii

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

Servicii aflate în subordinea DGASPC Olt

• Conducere
• Serviciul monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, strategii programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale;
• Compartimentul comunicare, registratură și relații cu publicul;
• Biroul management resurse umane;
• Compartimentul juridic și contencios;
• Compartimentul audit public intern;
• Biroul adopții și postadopții;
• Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;
• Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
• Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență, care are în structura sa următoarele trei compartimente:
• Compartimentul de evaluare inițială;
• Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intevenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie;
• Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență.
• Serviciul de evaluare complexă a copilului;
• Serviciul management de caz pentru copil;
• Serviciul management de caz pentru adulți, persoane adulte cu dizabilități, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale;
• Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență beneficii de asistență socială;
• Serviciul contabilitate – salarizare, planificare bugetară și management financiar, plată beneficii de asistență socială, care are în structura sa următoarele trei compartimente:
• Compartimentul contabilitate – salarizare;
• Compartimentul plată beneficii de asistență socială;
• Compartimentul planificare bugetară și management financiar;
• Serviciul achiziții publice;
• Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, administrativ și aprovizionare, care are în structura sa următoarele trei compartimente:
• Compartimentul patrimoniu și tehnic;
• Compartimentul securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția mediului;
• Compartimentul administrativ și aprovizionare;
• Asistenții maternali profesioniști.
 

 

 


 

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564