Servicii

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT

Servicii aflate în subordinea DGASPC Olt

1. Serviciul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, comunicare, registratură şi relaţii cu publicul;
2. Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale;
3. Biroul resurse umane;
4. Compartimentul juridic şi contencios;
5. Compartimentul audit public intern;
6. Biroul adopţii şi postadopţii;
7. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului şi al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
8. Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă, cu următoarele compartimente:

a) Compartimentul de evaluare iniţială;
b) Compartimentul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie;
c) Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă;

9. Serviciul de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia funcţionează Echipa mobilă de recuperare şi reabilitare a copilului cu dizabilităţi la domiciliu;
10. Serviciul management de caz pentru copil;
11. Asistenţii maternali profesionişti;
12. Compartimentul prevenire marginalizare socială;
13. Serviciul management de caz pentru adulţi, asistenţă persoane vârstnice şi monitorizare servicii sociale, cu următoarele compartimente:

a) Compartimentul management de caz pentru adulţi;
b) Compartimentul asistenţă persoane vârstnice;
c) Compartimentul monitorizare servicii sociale;

14. Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi evidenţă prestaţii sociale, cu următoarele compartimente:

a) Compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
b) Compartimentul evidenţă prestaţii sociale;

15. Serviciul economic, financiar-contabil, plată prestaţii sociale, buget şi salarizare, cu următoarele compartimente:

a) Compartimentul economic, financiar-contabil;
b) Compartimentul plată prestaţii sociale;
c) Compartimentul buget şi salarizare.

16. Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale;
17. Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului, administrativ şi aprovizionare, cu următoarele compartimente:

a) Compartimentul patrimoniu şi tehnic;
b) Compartimentul securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţia mediului;
c) Compartimentul administrativ şi aprovizionare.

Telefoane utile:

DGASPC Olt

0372-713.562

Politia locala

0249-954

Telefon de urgenta

0800-800.564